pomiar drgań
Budowa

Czym jest polska norma PN-85 B-02170?

Ocena wpływu drgań na środowisko ma duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa budynków oraz ludzi, którzy się w nich znajdują. Prawo polskie dokładnie reguluje, jak przebiega tego typu diagnostyka. Wyznacznikiem jest tutaj norma PN-85/B-02170.

Drgania, które mogą szkodzić konstrukcji budynków i ludziom, zdarzają się nie tylko na terenach eksploatowanych np. górniczo. Mogą one towarzyszyć nowym inwestycjom budowlanym czy występować przy eksploatacji dróg o dużym natężeniu ruchu.

I właśnie do oceny szkodliwości drgań, które są przekazywane przez podłoże na konstrukcje budowlane, stosowana jest polska norma PN-85 B-02170. Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny drgań, a tym ich wpływu na lokalną zabudowę.

Pomiar drgań – ocena przybliżona i pełna

Przy pełnej ocenie skali oddziaływania drgań na budynki wykorzystuje się zasady dynamiki budowli. W takiej sytuacji konstruowany jest model budynku, który następnie posłuży do wykonania niezbędnych obliczeń. Ocena ma na celu wykazanie, czy konstrukcja budynku jest w stanie bez problemu wytrzymać obciążenia statyczne i dynamiczne.

drgania mechaniczne

Pomiar drgań w ocenie przybliżonej opiera się na dwóch skalach. Pierwsza to skala SWD-I, która obejmuje swoim zakresem budynki z jedną lub dwoma kondygnacjami, które nie przekraczają wysokości 15 metrów. Druga to skala SWD-II obejmująca budynki o wysokości do 5 kondygnacji, która jest mniejsza niż najmniejsza podwójna szerokość budynku w jego rzucie poziomym.

Norma PN-85/B-02170 – strefy wpływu drgań

Ocena drgań według polskiej normy PN-85 B-02170 dzieli się również na pięć stref, które określają wpływ drgań na konstrukcje. Pierwsza strefa dotyczy drgań nieodczuwalnych, druga odczuwalnych, ale nieszkodliwych, trzecia to już szkodliwe drgania, natomiast czwarta strefa to drgania, które odznaczają się dużą szkodliwością. Ostatnia piąta strefa oznacza drgania, które powodują awarię.

Pomiar drgań powinien być zrealizowany przed podjęciem każdej inwestycji, która może wywołać znaczne oddziaływania na podłoże, objawiające się jako drgania, które wpływają na zlokalizowane w pobliżu zabudowania. Tylko w taki sposób można ustalić, czy prace nie będą oddziaływać szkodliwie na znajdującą się obok infrastrukturę. W skrajnych przypadkach, gdy drgania mają zbyt duże natężenie, może dochodzić do uszkodzenia lub osiadania budynków, a nawet ich zawalenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *